Ring oss på 016-350035

E-post info@reproconsult.com

Digitalt

Digitalt tryck innebär i princip att dokumentet skickas direkt till tryck utan att film eller tryckplåtar behöver produceras. Detta ger en låg startkostnad. Däremot är styck-kostnaden hög vilket lämpar digitalt tryck för mindre upplagor. Kvalitén är generellt något lägre än med offsettryck, men den närmar sig. Fördelar med digitaltryck är att leveranstiden ofta är kortare. Det går också relativt lätt att byta ut delar av informationen (exempelvis namn) för varje enskild produkt.